Tag Archives: Calculator

Formule voor dividenden per aandeel

Dividenden per aandeelformule (inhoudsopgave) Dividend per Formula Share De formule voor het berekenen van de winst per aandeel is als volgt: waar Jaarlijkse dividenden zijn het totale bedrag aan dividenden betaald aan aandeelhouders om de aandelen van elke vennootschap te houden, betaald aan het einde van het boekjaar. Het aantal aandelen is het aantal aandelen dat wordt gehouden… Read More »

Formule voor nettowinstmarge Calculator (Excel-sjabloon)

Formule voor nettowinstmarge (Inhoudsopgave) Formule voor nettowinstmarge OR De nettowinstmarge wordt verkregen uit de winst- en verliesrekening van de onderneming of het bedrijf waar de totale inkomsten en uitgaven van de onderneming onder verschillende hoofden worden geregistreerd. Nettowinstmarge verwijst naar het percentage van de totale vastrentende waarde na alle bedrijfskosten inclusief bedrijfskosten, rente & belastingen & preferente stockdividenden… Read More »

Marginale kostenformule | Calculator (Excel-sjabloon)

Marginale kostenformule (inhoudsopgave) Marginale kostenformule De marginale kostenformule is slechts een wiskundige representatie om de impact te bepalen van extra kosten als gevolg van de productie van extra eenheden goederen of diensten. Dit wordt berekend door wijzigingen in de totale kosten te delen door de productie van extra goederen met wijzigingen in het aantal geproduceerde goederen. Hoewel de… Read More »

Formule DuPont DuPont ROE Calculator (Excel-sjabloon)

DuPont-formule (Inhoudsopgave) DuPont-formule De basisformule van Dupont breekt ROE in drie componenten. De berekeningen voor het DuPont-basismodel zijn als volgt: De bovenstaande vergelijking kan ook worden weergegeven als een ratio: De nettowinstmarge en de totale activa-omzet meten de efficiëntie van de bedrijfsactiviteiten. Hoe groter het aantal, hoe beter in termen van investering. Financiële hefboom meet bedrijfsfinancieringsactiviteiten. Hoe hoger… Read More »